اجرای پروژه 660 واحدی سنجان

اجرای پروژه 660 واحدی سنجان


کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زمان :

موضوع و سایر موارد قرارداد عبارتند از:
خدمات مشاوره مرحله اول و دوم پروژه 660 واحدی اراضی بالادست سنجان با شماره 31/27012 مورخ 1390/11/11 و با مبلغ 1،176،109،600 ریال به مدت 2 ماه در بخش (E).
اجرای پروژه 660 واحدی سنجان با استفاده از فناوری نوین و صنعتی سازی به روش قالب تونلی با شماره 31/27561 مورخ 1390/11/15و با مبلغ 218،380،800،000 ریال به مدت 24 ماه در بخش (PC).

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز