پروژه تکمیل ساختمان اداری – ستادی جمعیت هلال احمر استان آذرباییجان غربی

پروژه تکمیل ساختمان اداری – ستادی جمعیت هلال احمر استان آذرباییجان غربی


کارفرما : جمعیت هلال احمر استان آذرباییجان غربی زمان : 1394/03/02 تا 1397/01/30

موضوع پیمان عبارتست از: پروژه تکمیل ساختمان اداری – ستادی جمعیت هلال احمر استان آذرباییجان غربی
تاریخ عقد قرارداد: 1394/03/02
شماره قرارداد: 94/21/12/604
مبلغ قرارداد: 56،981،173،867 ریال
مدت پیمان: 24 ماه
این پروژه در تاریخ 1397/01/30 خاتمه پیمان شد.

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز