مجتمع اداری تجاری سینا

مجتمع اداری تجاری سینا


کارفرما : شرکت خانه زمان :

این پیمان شامل دو قرارداد مجزا با عنوان های:
1- فروش مصالح تاسیسات مکانیکی و برقی با شماره قرارداد 1359 در تاریخ 1394/04/20 و با مبلغ ناخالص 104،782،774،400 ریال.
2- حمل مصالح و اجرای عملیات دستمزدی تاسیسات مکانیکی و برقی مجتمع اداری تجاری سینا با شماره 1360 در تاریخ 1394.04.20 و با مبلغ 35،082،224،000 ریال.
فی ما بین این شرکت و شرکت خانه ( عمران و توسعه شهرک قدس ) بسته شد. محل پروژه در شهرک غرب بلوار شهید فرحزادی روبری مجتمع تجاری میلاد نور واقع میباشد.

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز