عملیات اجرایی و نصب دستگاهها و تجهیزات موتورخانه پروژه سید الشهدا (ع)

عملیات اجرایی و نصب دستگاهها و تجهیزات موتورخانه پروژه سید الشهدا (ع)


کارفرما : فرماندهی مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل ندسا (گروه مهندسی صاقات) زمان : 1394/11/17 تا 1395/05/17

پروژه شامل نصب تجهیزات، اجرای لوله کشی و انجام عملیات برق موتورخانه مرکزی دانشگاه امام خامنه ای میباشد.
تاریخ عقد قرارداد 1394/11/17، مدت اجرای پروژه 180 روز و مبلغ اولیه پیمان 3,352,044,700 ریال میباشد.

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز