تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی انتقال مواد و دانه بندی و انتقال محصول در کارخانه فروکروم سبزوار

تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی انتقال مواد و دانه بندی و انتقال محصول در کارخانه فروکروم سبزوار


کارفرما : وزارت صنایع و معادن زمان :

شماره پیمان:3714-81
تاریخ پیمان: 1381/02/25
مبلغ پیمان: 638,400,000 ریال هزینه بالاسری پیمانکار برای تهیه و تدارک تجهیزات و حمل و نقل. مبلغ 1,697,604,450 ریال مربوط به نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات موضوع پیمان.

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز