مسکن مهر پرند

مسکن مهر پرند


کارفرما : شرکت عمران شهر جدید پرند زمان :

موضوع قرارداد عبارتست از:
1-احداث 360 واحد مسکونی به صورت صنعتی مورخ 1390/09/06 به شماره قرارداد 11832/ص با مبلغ 198،076،001،760 ریال در مدت 12 ماه.
2-احداث 220 واحد مسکونی به صورت صنعتی مورخ 1388/11/08 به شماره قرارداد 17047 و با مبلغ 90،220،887،779 ریال در مدت 12 ماه.

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز