اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه بیمارستان امام خمینی چاه مبارک

اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه بیمارستان امام خمینی چاه مبارک


کارفرما : نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمان : 1395/03/09 تا 1395/09/09

شماره قرارداد: 95065/ ق
مبلغ قرارداد: 13,000,000,000 ریال
تاریخ قرارداد: 1395/03/09
مدت قرارداد: 180 روز

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز