پروژه بلوک D مجتمع مسکونی رومای کیش

پروژه بلوک D مجتمع مسکونی رومای کیش


کارفرما : شرکت خانه زمان : اردیبهشت 1399 - تحویل موقت

موضوع قرارداد شامل تامین مصالح و تجهیزات، حمل، نصب و راه اندازی و اجرای عملیات نازک کاری، نما و محوطه به همراه کلیه تجهیزات و لوازم مربوطه واقع در جزیره کیش روبروی هتل سیمرغ.
مبلغ اولیه قرارداد تهیه، حمل و اجرا 708/464/654/462 ریال و مدت قرارداد 10 ماه میباشد.

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز