ساختمان مجتمع فرهنگی هنری عسلویه

ساختمان مجتمع فرهنگی هنری عسلویه


کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمان :

موضوع پیمان: تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی هنری عسلویه شامل تکمیل اسکلت بتنی و فلزی و اجرای سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان به صورت کامل با حدود 4815 مترمربع زیربنا در پنج طبقه واقع در شهرستان عسلویه
شماره قرارداد: 86/102692
تاریخ قرارداد: 1395/01/21
مبلغ اولیه پیمان: 145,678,000,000 ریال
مدت پیمان: 24 ماه

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز