احداث فاز اقامتی با کاربری اداری موقت (طرح YCP)

احداث فاز اقامتی با کاربری اداری موقت (طرح YCP)


کارفرما : سازمان انرژی اتمی زمان : 1386/10/12 تا 1387/12/27

شماره پیمان: CN-86/YZD-001
تاریخ ابلاغ پیمان:1386/10/12
موضوع پیمان: اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی )، محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل پروژه احداث ساختمان اداری.
مبلغ پیمان: 11,101.520.000ریال
مدت پیمان: 13.5 ماه

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز